ΙΣΚΑΣ Ε.Π.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΦΜ: 997867153
ΔΟΥ: Ρόδος
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 111111111
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 111111111111111111
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 11111111111111111
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 111111111111111111
ΟΔΟΣ: Θέση Μπόνου Καρά 9
ΠΟΛΗ: Ρόδος
Τ.Κ.: 85100
ΝΟΜΟΣ: Δωδεκανήσου
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.iskasepe.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ισολογισμός 2015
Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2012